Zateplování, zateplovací systémy - Grifmont.cz - profesionál v zateplování
 

 

Zateplování, zateplovací systémy - Grifmont.cz - profesionál v zateplování

 

 

 

Výstavba domů v pasivním a nízkoenergetickém standardu
 

Výstavba domů v pasivním a nízkoenergetickém standardu

Co je pasivní dům?
Pasivní dům, je jednoduše dům, který získává teplo pasivně ze slunce, od svých obyvatel, z elektrických spotřebičů, zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu a obejde se tak bez klasické otopné soustavy. Po většinu roku tak pasivní dům díky velmi malé tepelné ztrátě pohodlně zajistí obyvatelům domu vysoký komfort vnitřního prostředí. Klimatické podmínky České Republiky však vyžadují k udržení komfortní teploty v místnostech alespoň malý zdroj tepla pro případ extrémně mrazivého počasí, kterým může být i dohřev přívodního vzduchu, kdy mluvíme o teplovzdušném vytápění.

 

 

» Pasivní dům nabízí:

  • vysoký komfort vnitřního prostředí (příjemné teploty po celý rok bez teplotních rozdílů v místnosti s čerstvým vzduchem po celý den)
  • velmi malé náklady na vytápění a ohřev vody ( můžete počítat zhruba 5-10tis./rok)

 

Základní parametry pasivního domu dle PHPP (Passive House Planning Package):

  • roční potřeba tepla na vytápění < 15 kWh/(m2a)
  • roční potřeba tepla na chlazení < 15 kWh/(m2a)
  • celková neprůvzdušnost n50 < 0,6 h-1
  • maximální roční měrná potřeba primární energie < 120 kWh/(m2a) (vytápění, teplá voda, pomocná energie, osvětlení, el. spotřebiče)
  • Tepelná zátěž < 10 W/m2
  • Četnost překročení nejvyšší teploty vzduchu >25 ºC < 10%

 

Výstavba domů v pasivním a nízkoenergetickém standardu

 

V oblasti návrhu a výstavby v pasivním standardu Vám nabízíme:

 

1. Kvalitní architektonický návrh respektující zásadní požadavky pro návrhy pasivních domů jako je umístění a orientace budovy, malý poměr plochy vůči objemu budovy, správný poměr prosklení především svislých konstrukcí, správná dispozice obytných a vedlejších místností s dostatečnou nepřerušovanou izolací celého objektu s důsledným řešením tepelných mostů, výplně stavebních otvorů se správnými výpočtovými parametry, řízené větraní s rekuperací tepla a s ní spojená neprůvzdušnost domu, navržení zdrojů a regulace tepla s využitím tepelných zisků, ohřevu vody, doporučení pro využití moderních úsporných spotřebičů.

 

2. Pečlivou projektovou přípravu a celkovou optimalizaci projektu s výslednou bilancí provozních a investičních nákladů.

 

3. Kompletní dodávka díla dle projektu s průběžnou kontrolou kvality provedených prací, která je u výstavby domů v pasivním standardu prvořadá.

 

 

 

 
o nás | realizace | produkty | zateplení | fasády | střechy | balkóny | fotogalerie | certifikáty | dotace | partneři | kontakty
© 2024 Grifmont.cz - zateplení, zateplovací systémy, revitalizace budov | login